کیفیت نهایی سرویس آی پینگ شما کاملا بستگی به وضعیت اینترنتی که از آن استفاده می کنید دارد. هرچقدر پینگ اینترنت شما پایین تر و تایم اوت کمتری داشته باشد به همان میزان سرویس آی پینگ شما کیفیت بهتری خواهد داشت. پیشنهاد می شود قبل از خرید سرویس اکانت تست آی پینگ را روی اینترنت خود و بازی مورد نظر امتحان کنید و سپس اقدام به خرید سرویس نمایید.