این سرویس ترافیک شبکه شما را با تغییر مسیر اتصال گره (Node) های اینترنت شما به سروری دیگر انجام می دهد، که از نظر فیزیکی به سرور بازی مورد نظر نزدیک تر است. بنابراین، اگر مشکل پینگ بالا از سمت شما باشد، استفاده از یک سرویس کاهش دهنده پینگ، آن را برطرف می کند. این سرویس با هدف کاهش پینگ کاربران گیمر و رفع لگ و تاخیر، بهبود ریجستر تیر و همچنین رفع تحریم برخی بازی ها که کاربران ایرانی را محدود کرده اند، طراحی گردیده است.